';

Gir deg en tryggere hverdag

EL-KONTROLL

El-kontroll

El-kontroll er en god forsikring for at alt er i orden i boligen. Sjekken sikrer hjem og verdier, og gir deg en tryggere hverdag. Kontrollpunktene i sjekken utføres på bakgrunn av statistikk over hvilke punkter i det elektriske anlegget som oftest forårsaker brann og personskader.

Rabatt på forsikring

Noen forsikringsselskap gir rabatt på boligforsikringen hvis det blir tatt el-kontroll. Rabatten trekkes fra etter utført og godkjent sjekk. Det må utføres el-kontroll hvert femte år for å opprettholde rabatten.

Våre kontrollører har den nødvendige sertifiseringen som kreves for å utføre el-kontroll. Vi er sertifisert i henhold til NEK 405-2:2014.

Kontakt oss for mer informasjon, befaring og tilbud!

Vesthagen 9, 4344 Bryne
Tel: +47 51 77 92 00

Postadresse:
P.boks 483, 4349 Bryne
post@bryne-elektriske.no