';

Oppgradere eller nytt

SIKRINGSSKAP

Trygg fordeling av strøm i huset

Sikringsskapet skal sørge for at  hele familien kan bruke de elektriske installasjonene i huset på en trygg måte. Det er derfor en god investering å oppgradere til automatsikringer.

Fastpris
oppgradering av sikringsskap

  • 1 stykk hovedsikring
  • 8 hovedkurser inkl. arbeid
  • Nødvendig inn deking i skapet

Kr 9 900,– ferdig montert inkl. mva.

Tillegg for ekstra kurser kr 890,– inkl. mva.
Tillegg for overspenningsvern kr 1 500,– inkl. mva.

Nytt sikringsskap

Installasjon av nytt sikringsskap gjør det enklere å sjekke feil som oppstår, enten i apparater eller i det elektriske anlegget. Automatsikringer er enkle å slå på igjen når de har blitt slått ut.

Eventuell overspenningsvern og jordfeilbryter i et nytt sikringsskap vil kunne oppdage varmgang og beskytte elektriske apparater ved endring i spenning.

Bestill sikringsskap nå:

Vesthagen 9, 4344 Bryne
Tel: +47 51 77 92 00

Postadresse:
P.boks 483, 4349 Bryne
post@bryne-elektriske.no