';

Grødaland

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Biogassanlegg på Grødaland

Kunde: IVAR IKS
Oppstart: Mars 2015
Ferdigstillelse: November 2016


Biogassanlegget som IVAR har bygget på Grødaland er et av Norges største biogassanlegg. Anlegget er et kjemisk/biologisk renseanlegg, og består av tre prosjekter: et biogassanlegg, et forbehandlingsanlegg for matavfall og et biobrenselanlegg. Bryne Elektriske har levert bygningsinstallasjon (lys, stikk, datanettverk og brannvarsling) inne og ute. Beliggenheten gjør anlegget ekstra utsatt for lynnedslag, og det er installert et omfattende lynvernanlegg. Entreprisen omfatter også kabling av maskinparken, som hovedsakelig består av pumper. Totalt er det levert ca. 82 km ledning i tillegg til spesialkabler, utstyrsensorer, trykkgivere og temperaturgivere. På det meste har Bryne Elektriske hatt 23 elektrikere i arbeid på anlegget.

Vesthagen 9, 4344 Bryne
Tel: +47 51 77 92 00

Postadresse:
P.boks 483, 4349 Bryne
post@bryne-elektriske.no