';

Varmesentral for Stavanger kommune

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Stavanger kommune reduserer klimagassutslipp og sparer energi.

Kunde: Stavanger Kommune
Oppstart: Januar 2017
Ferdigstillelse: Mai 2017
   

Da Stavanger kommune skulle rehabilitere den gamle varmesentralen som betjener rådhus, svømmehall og kommunens administrasjonsbygg, ble det besluttet å velge en bærekraftig løsning. Målet var å redusere kommunens CO2-utslipp, samtidig som de skulle spare energi.

I prosessen ble det vurdert flere løsninger, men siden kloakken renner bare 100 meter fra energisentralen, falt valget på byens hovedkloakkledning som energikilde.

Å hente energi fra kloakk, er ikke nytt. Det som blir nytt i Norge, er å bruke energien i avløpsvarmen ved å plassere varmevekslere i en avløpstunnel.

Prinsippet for å hente varme fra kloakken, er det samme som for å hente varme fra geobrønner. Dimensjonerende temperatur på avløpsvannet er +7° C, mens dimensjonerende temperaturdifferanse varmeopptak er 4° C.

Varmepumpenes varmekapasitet beregnes til 500 kW, mens kjølekapasiteten blir 460 kW. Den eneste tilførte energien går til å pumpe vannet rundt.

  • Bryne Elektriske har levert all sterkstrøminstallasjon og kabling til anlegget. Det har vært et spesielt og annerledes prosjekt. Jobben har vært teknisk interessant, samtidig som den har bydd på noen utfordringer som har gjort den enda mer spennende, sier daglig leder Jan Egil Friestad.

Vesthagen 9, 4344 Bryne
Tel: +47 51 77 92 00

Postadresse:
P.boks 483, 4349 Bryne
post@bryne-elektriske.no